Jdi na obsah Jdi na menu
 


O prázdných, ale hezkých plechovkách a o mýtech a iluzích.

7. 4. 2010

         Taky ste si všimli, že internet je plný pojmů moravanství, láska k moravské vlasti, moravského národa, nebo Moravanů? Víte co to všechno znamená? Co je náplní těchto slov? Víte to opravdově? Já se přiznám, že pojmy jako moravský národ, nebo moravanství bych potřeboval jaksi dovysvětlit. Tak sem začal pátrat a ptát se.

Jako jiní jsem narazil na početnou skupinu “pravověrných” až “ortodoxních” Moravanů, kterým sem velice záhy přestal rozumět.

Tito lidé hovoří o moravském národě, moravanství, lásce k moravské vlasti. Ptal sem se tedy, kdo je moravský národ? K čemu se hlásí? Co je to moravanství? Dělám to správně? Cítím to správně? Máme nějakou definici? Odkaz? Kulturu typicky moravskou? Zvyky které jsou viděny jen u nás na Moravě?

Jejich odpovědi mi připomněly bájnou píseň Pavla Habery – Reklama na ticho, ve které prodávali ticho v nádherných plechovkách od Coca – Coly.

Ptal sem se různých “názorových vůdců ideové podstaty moravského hnutí”, těch “jediných pravých” Moravanů, kteří nosí, za nás lenivé a neschopné, svou kůži na trh při pochodech.

 

Má otázka byla prostá, kdo je Moravan? K čemu se moderní, novodobý, nově vznikající národ Moravanů hlásí? Ke kterému kořeni? Slovanskému, nebo německému?

Tajemství Moravského národa mi bylo záhy prozrazeno:

“ Já musím přiznat, že nechápu, co chcete slyšet. Přece nebudeme přívržence moravanství kastovat podle nějakých měřítek, která si vymyslíme. Moravanem může být každý, kdo se bude chtít cítit Moravanem, nevidím nutnost jakéhokoli jiného hlediska. ”

Já tupá hlava, no jo, vlastně je to tak prosté, že sem na to nepřišel sám. Ale asi sem se narodil jako kripl s jednou hlavou, protože mi nedochází, jak může být Moravanem každý, kdo se bude chtít cítit Moravanem, když mi pořád ještě nikdo nevysvětlil, kdo to ten Moravan vlastně je?

A pokračování jasné definice Moravana od stejného národopisce:

“ …. omezovat Moravu jen na čisté slovanství nemá žádný smysl, Slované (bráno jazykem) sice měli na Moravě vždy v dějinách početní převahu, ale to snad není nejdůležitější a nemá smysl tímto něco nějak vymezovat. Rozhodující přece je moravanství, moravské vědomí a vztah k moravské vlasti.”

Ocitám se v pasti. Ještě nevím, kdo je Moravan z pohledu tvorby národa a už je tu další neznámá – moravanství. Co to je a kde to roste?

Jiný “mudrc” prozradil:

“Člověk je mírou všech věcí. Všechny věci, činy a procesy tedy musí směřovat k blahu a naplnění člověka, a to v jeho přirozené společenskosti: v rodině, obci, národopisném regionu, v národě, světadíle, na světě. Tuto stupnici lidské pospolitosti a z toho vyplývající uspořádání lidských hodnot, posvěcené staletími před námi a odkazem předků již od Velké Moravy a jejích patronů sv. Cyrila a Metoděje, Moravané uznávají. Řídí se požadavky demokracie, základních lidských práv a svobod, právem na samosprávu a přirozeným právem na sebeurčení.

Tak toto máme v preambuli politického programu. Jak hluboké jsou naše kořeny a koho považujeme za své předky, je snad jasné.”

Tak jo, k definici Moravana si mohu napsat: hlásí se k lidské pospolitosti (stejně jako například Němci), má moravsky uspořádané lidské hodnoty- byť nevím jak se to liší třeba od slovensky uspořádaných lidských hodnot (zase asi nějaká prázdná plechovka), hlásí se k Velké Moravě a jejím patronům, je demokrat a má práva jako všichni ostatní. No a pak je tady jasně řečeno, že je jasné, koho že považujeme za své předky. Ale koho tedy? Jaká je ta podstata? Jedni říkají, že nemá smyslu se omezovat na slovanské obyvatelstvo, jiný zase říká že je pravděpodobně jasné, ke komu se hlásíme, ale nenapsal ke komu.

Uchyluji se k internetu a hledám výraz moravanství. Snad to pomůže při definici Moravana, potažmo národa moravského.

Hledám, nic nenacházím. Že by heslo na internetu chybělo, protože jsme utlačováni a popíráni? Zadávám tedy výraz češství. Přeci jen, definovali se jako národ a poměrně úspěšně s tím žijou už nějaké to století. Možná to mají zmáklé a mé maličkosti to pomůže při odvození moravanství. Taky nic.

Na stránkách nějakého sociologa se dozvídám, že češství by mělo být souborem hodnot, způsobem života a pocit sounáležitosti k určitému společenství. Přesná definice češství neexistuje. V minulosti byl brán pojem češství, jako ostrý protiklad proti Němcům v Čechách. Tedy jaksi historicky, protiproud ke všemu co zavánělo Německem, nebo německým “kolonialismem” v Čechách. Své češství Čech projevoval tedy už tím, že na veřejnosti mluvil Česky, zpíval české písně, nebo vykládal dětem české pohádky a báje, především pak ty o praotci Čechovi a Přemyslu oráči.

Zabředávám do pojmu češství stále více a zjišťuju, že češství je stejně krásná, ale prázdná plechovka, kterou se všichni ohání, ale nikdo nikdy neviděl její obsah. Snad jen úvaha autorky jedné bakalářské práce, která uvádí, že češství je dáno etnicky, tedy kdo se v Čechách narodil, je Čechem. Česká republika se drží češství, apeluje na něj při každé příležitosti, ale nemá ani definici českého způsobu života. Prostě, češství nepřekonalo hranici zemského cítění, jak jej známe z historie. Není se co divit, když soutěž O největšího Čecha vyhrál Karel IV., který byl typickým “produktem” své doby a Čech byl snad jen z jedné čtvrtiny. Hlavně, že se narodil v Praze. Ono, tonoucí se stébla chytá. Když sem nedávno sledoval pořad o typicky českém vánočním jídle – bramborový salát a smažený kapr, tak jsem s údivem zjistil, že tohle je typické srbské jídlo, taky rakouské, slovenské. Moderátorku pořadu to taky dostalo. Nic typicky českého.

Jak je na tom moravanství? Pravděpodobně stejně. Asi se bude jednat o vztah k zemi, kde jsem se narodil, pracuju, žiju. Kulturní odkaz je bohatý- kroje, písně, snad nějaké lokální zvyky. Politická minulost bohatá. Od Velké Moravy a Cyrila a Metoděje, přes všelijaké formy samosprávy a autonomií. Ale pořád je to takové to zemské cítění, stejně nedefinované moravanství, jako češství.

Snad dnes, v době České republiky, kdy Moravané, jako lidé hlásící se k jiné než české národnosti, kteří jsou Čechům trnem v oku, se ostrým vyhraněním proti všemu českému hlásí k moravanství – stejně jako češi v dobách minulých, když se vyhranili proti Němcům. Ale neděláme chybu? Není neschopnost, snad i z historického hlediska nemožnost definovat moravský způsob života a moravské hodnoty při snaze vytvořit národ moravský spíše cestou do pekel? Není náhodou postup vyhraňování se proti Čechům za každou cenu tím, co žene všechna moravská hnutí do slepé ulice? Neodsuzuje to náhodou všechny Moravany již předem do role separatistických nacionalistů, kteří svými pochody připomínají mladé Henleinovce v pohraničí v roce 1938, když pochodovali s vlajkami, bubínky a píšťalkami ulicemi měst?

Snad jedinou jaksi kloudnou odpověď k otázce kdo je Moravan, jsem našel na stránkách Moravské národní obce, tedy co se Moravanů týče. Hovoří se o nich v deklaraci Moravanů a dá se s tím ztotožnit na základě poznání historie.

“ My Moravané jsme kulturně-historickým národem se svými dějinami, kulturou a více než tisíciletou tradicí, jejíž kořeny zasahují do počátku sedmého století. Jsme dědici a nositeli odkazu Velké Moravy, jsme potomci středověkého národa Moravanů, který po tisíc let spravoval a rozvíjel Moravu jako svoji zemi a vlast.

Naši slovanští předkové vytvořili spolu s Čechy v 2.polovině 19.století takzvaný novodobý, státotvorný český národ. Tento národ vznikl pod tlakem germanizace na základě společného jazyka jako rovnoprávný svazek historických Čechů a Moravanů.

A tak přestávám dál bádat. Už se mi nechce. Ti, kteří se ohánějí moravanstvím nejvíce, sami nevědí co to vlastně je, mají to za nějaký pocit nutnosti boje proti všemu českému. Moravanstvím a láskou k moravské vlasti se ohánějí při každé příležitosti. Krásně vypadající plechovky bez obsahu. Stejně jako česká demagogie o udatném českém národě. Moravský národ je v jejich podání stejná chiméra jako ten český.

Ale i přes to všechno se nám tu usadil mýtus o “pravém moravanství”. A tak ti, kteří se přihlásí k Moravě, ale nebubnují ke šturmu proti Čechům jsou nazýváni vlastizrádci, ti kteří vidí Moravu v rámci České republiky a nerozhazují kolem sebe úderná hesla o samostatnosti, jsou považováni za odrodilce, zrádce nebo dokonce za čechisty (taky zajímavé heslo). Moralizuje se, opovrhuje se těmi co neznají historii Moravy jak když bičem mrská. Je zlehčováno, nebo dokonce vyvraceno jejich národní cítění stejným způsobem jako to dělají ti “zlí Českoni”.

Zaslepenost, neschopnost posunout své myšlení dál, neustálé cyklování v ukřivděné minulosti, mindrák ušlápnutého a zneuctěného Moravana pak vrcholí do bájí o Republice Morava, moravském jazyku, paralelním světě, který si vytvoří ti praví Moravané. Z takto postavených hradeb vlastní sebelítosti a ukřivděnosti pak nelze uniknout, protože poznání reality bolí a tito lidé by poznali, že brnkání na nacionální strunu a bubnování na bubínek národnostní nesnášenlivosti dnes nikdo soudný neposlouchá. Dějiny a vývoj světa se totiž posunul dál a nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky.

Jsem Moravan. Člověk, který se cítí být potomkem slovanského kmene Moravanů, který přišel do krásné krajiny, osídlil ji a přetvořil k obrazu svému. Jsem potomkem mnoha generací národa vzdělaného, kulturně svébytného a zároveň ve své kultuře tak rozmanitého, jak jen to na tak malém území jde. Děkujíc Rostislavovi, králi Moravanů, za šíření slova Božího, podle jehož pravidel se Moravané formovali v lid pokorný, pracovitý a čestný. Národa, jehož šlechtická elita dbala o rovnoměrný a spravedlivý rozvoj všech částí Moravy po mnohá staletí. A pro odkaz mých předků jsem člověkem hrdým, svobodným, pracovitým a čestným. Tak to cítím já a k tomuto se hlásím. Nikomu to ale nemíním vtloukat do palice pod tlakem opovrhování a zatracování.

Ano, bojujme za Moravu, za uznání její historie. Hovořme k lidem a vysvětlujme podstatu věci, bavme se o Moravanech ve dvacátém prvním století. Povědomí o Moravě která se rozdělením do krajů pomalu vytrácí je potřeba nejdříve obnovit, ale ne sprostotou a hulvátstvím.

Pokud je moravanstvím neustálé osočování Čechů, svádění všech neúspěchů na Prahu, snaha o vytvoření jednotného moravského jazyka, pochody, nebo dokonce nějaká revoluce, v tom případě, pánové “národopisci”, bohudík, “moravanstvím” netrpím.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Občane braň se !

(OP, 9. 6. 2012 20:56)

Českou republiku již dlouhodobě sužuje NEČASÍ, střídavě oblačno, ale všeho DOČASU, tomu NEČASU !!!
http://obcan-pavel.webnode.cz

Můj názor

(J. Lachman, 21. 4. 2010 18:05)

Chtěli jste slyšet můj názor na určitou věc, tak tedy tady je. Současná strana Moravané je všem skutečně pro blázny. S tímto faktem se setkáte na každém kroku. Do této ostudně situace nás všechny, nejenom příslušníky strany, zavlekl "Ten s kozlí tváří" a jeho stejně moudří nohsledi, jak bylo výstižně uvedeno níže Honzou. V současné době, po všech těch ostudách, bude velmi obtížné zakládat novou stranu. Ale musí k tomu dojít, neboť volby dopadnou pro politické Moravany velkou katastrofou. Je však jasné, že jmenovaným primitivům je to jedno, neboť jim záleží pouze na tom, aby se někde zviditelnili a vyřvali. Důkazem je například nesmyslné kandidování pouze ve čtyřech krajích. V jiné oblasti lidské činnosti by k tomu totiž neměli příležitost. Jasným příkladem je opět manerovský kozlík. Osobně tuto stranu nebudu také volit, před plakátem "Toho s kozlí tváří" si s gustem a odporem odplivnu. Novou stranu mohou vytvořit pouze intelektuálové, přesněji řečeno skupina skutečných intelektuálů, kteří však ve společnosti něco znamenají. Moravané jsou v právu, měla se proto uskutečňovat rozumná politika, která by pomalu a jistě vedla k jistému úspěchu. To však bude v současné době velký problém, myslím tím utvoření nové strany. Manerovský kozel svůj post po volebním fiasku neopustí a bude tvrdě škodit dál. Navíc to vypadá tak, že za tohoto človíčka není v tom stranickém blátíčku PSM ani náhrada. Nejlepší lidé ze strany skutečně odešli, v tom má Honza pravdu. Od O-M čekám slíbený článečk, určitě bude dobrý. Takový pohled zvenčí na "šance" PSM. Ani zdaleka to není vše co bych mohl k problému napsat, ale myslím, že to stačí. Všechny vás zdraví JL.

Nejen pro Honzu

(občan-moravan, 18. 4. 2010 20:08)

Zdravím,
Nejsem nijak s psM spojen, ale nad předběžnou vizí se zamyslím a v průběhu týdne to sem vystavím a článek se bude samozřejmě archivovat, takže pokud nebude v aktuálním dění, tak v archivu bude k nalezení.
Co se týká současného dění v ps moravané - je to velice nečitelné a bude záležet na tom s čím vytáhnou do voleb. Nicméně já osobně mám pocit, že tato strana je v koncích. Víc v článečku.
Také sem čekal na reakce pana Lachmana. Snad je to jen pracovní vytíženost.
S pozdravem
O-M

Dodatek

(Honza, 18. 4. 2010 17:14)

Před chvílí jsem se od známého z Brna dozvěděl, že PsM zřejmě opouští mnoho členů. Prý kvůli kozímu ksichtu.

nová moravská strana

(Honza, 18. 4. 2010 15:41)

Chtěl bych se zeptat pana Lachmana na jeho názor k vytvoření nové strany. Mám takový pocit a asi stejný jako občan moravan, že ta současná je v koncích. Poslední příspěvek občana je dost chmurný a proto se ptám J. Lachmana, který má docela přehled. Už dlouho se tu nevyjádřil ikdyž bylo k čemu. Doufám že to není z otrávenosti ze současné situace v moravském hnutí. Od občana bych docela rád viděl jakousi předběžnou vizi o výsledku PsM ve velbách, která by se dala srovnat po volbách se skutečností. Domníváte se, že součásný předseda PsM složí funkci po těžkém bolebním neúspěchu? Názory vás všech jsou velmi zajímavé a hlavně potřebné! Pane Lachman pokračujte. Rozum se nesmí umlčet, nejsme přece stádo blbců!

Re: Makat, makat, makat

(občan-moravan, 17. 4. 2010 16:33)

Tak a je po snaze o zlepšení situace v moravském hnutí. Dragon a Jan Vichr byli umlčeni ignoranstvím. Na jednu stranu se na fóru ps Moravané vyzívá široká veřejnost ke spolupráci a jakousi rehabilitaci moravské politické scény a na stranu druhou, pokud hlasy a podněty přicházejí, není jim ani na jevo dáno, zda se tím někdo vůbec bude zabívat.
Jinak máte pravdu Dragon74 se opravdu snažil ukázat cstu k volbám bez nacionalistických a ublížených žvástů. Bohužel, asi to bude chtít opravdu založit stranu, která bude reprezentovat široké řady Moravanů.

K prázdným plechovkám

(občan-moravan, 11. 4. 2010 17:48)

Problém není češství. Problém je moravanství, které se uchýlilo k něčemu, co už se s láskou vlasti nedá porovnávat.
Vím, že lidí co bezhlavě nahlas křičí všechny ty nesmyslnosti kolem "národa" je jen hrstka, ale bohužel jsou hodně hlasití a agresivní. Tímto se všechna moravská hnutí dostávají do jedné plechovky s nápisem separatist a šovinisti, bez možnosti se vyjádřit sami za sebe. To je podle mého názoru to nejhorší, co se moravským hnutím mohlo stát. Rehabilitace bude náročná a nesmí se odkládat.

češství - prázdná plechovka

(Růžička, 11. 4. 2010 13:51)

Beru opravdu, beru bez ironie, na www.hlasmoravy.eu mi vyšel článek Kde domov můj,slovo Čech už není označením jednoho konkrétního národa, jelikož množina lidí v něm obsažených je nejasná a rozmazaná (jednou doň patří i cigáni - kde se mezi 2 sčítánimi lidu ztratili 2/3 Romú). Pokud by zde opravdu od roku 1918 byli nezemští Češi od Aše po Lanžhot, ani hymna,ani český lev by tu nemohli být. Modrý klín na vlajce by byl moravský popř slovenský nikoli nesmyslně slovanský a nebylo by celostátní krmení dějinami Čech a pouze Čech.

E-mail

(obcan-moravan, 11. 4. 2010 9:29)

Pokud mi na obcan-moravan@seznam.cz pošlete svůj mail, tak vám k tomuto rád něco sdělím.

Makat, makat, makat...

(Jan Lachman, 10. 4. 2010 16:47)

Na diskusním foru PSM jsou v poslední době aktivní pouze dva diskutéři, a to Dragon 74 s Janem Vichrem. Na můj vkus má Dragon docela rozumné názory, Jan Vichr mne urazil tím, že Novotného přirovnal k docentu Bártovi. Myslím, že tím urazil nejenom mne a ostatní Moravany, ale hlavně památku skutečně příkladného člověka. Pan Vichr si musí ještě daleko více přečíst z výtvorů mladého nevychovance. Oba diskutéři, jakoby se snažili o zlepšení situace v moravském hnutí. Každý samozřejmě po svém. Dragon k tomu velmi kriticky hodnotí špatné postupy strany, zejména pak vyvádění Novotného. A do toho diskutování jim náhle skočí Novotný a navádí je, že nemají zakládat novou stranu, ale..., že se musí makat. Tak makat, říká Novotný z Manerova, kterého kdosi vtipný z radikálních Moravanů nazval "manerovským kozlem", ale makat na čem? Na totální likvidaci hnutí, jak sám "kozlík" úsilovně předvádí? To je to makání? Děkujeme vřele, to raději tu novou stranu! A bez manerovského kozla!

K vlastencovi

(občan-moravan, 8. 4. 2010 19:44)

Dělám spoustu věcí, až bude čas, dozví se to i takový křikloun jako vy. A že u toho nekřičím a nehořekuju? Nikomu to nepomůže, ba naopak, pro normální lidí je to odpudivé a při jednání se zastupiteli měst a obcí mi vlastenci vašeho kalibru komplikují postavení, nebo mi dokonce znemožňují další jednání.

Projev vlastence

(Jan Lachman, 7. 4. 2010 21:29)

A je tady... vlastenec! Takové, kteří přemyšlejí, právě takové prý Morava nepotřebuje! Prý plivou po vlasti! To vykřikují jen ti praví vlastenci, buď hulvát a staneš se jedním z nich.

Pisálku

(vlastenec, 7. 4. 2010 19:34)

Di si vysrat oko pisálku!Takové jako ty Morava nepotřebuje.Popliveš snahu lidí o zviditelnění moravského povědomí, které by bez nich už bylo dávno mrtvé!!Co si udělal ty že tady hodnotíš?